Wizerunek

Zajmuję się poprawą i kształtowaniem wizerunku, przygotowuję i wdrażam strategie wizerunkowe dla osób i firm.

Reklama

Sprzedaję reklamy na blogu "Wizerunek Kobiety", opracowuję strategie content marketingowe i promocyjne.

Komunikacja

Piszę komunikaty dla mediów, artykuły prasowe i promocyjne oraz opisy produktów i usług.

SEO

Optymalizuję pod kątem SEO strony internetowe i teksty, opracowuję strategie SEO dla witryn, produktów, osób publicznych i firm.